Posts Tagged ‘ video hoc excel bang tieng viet ’

Video hướng dẫn sử dụng Excel 2007

(*) Do tốc độ đường truyền nên có thể bạn sẽ nhìn thấy một trang trắng trước khi đoạn phim tải xong. Các video trong bài có đuôi là .swf –>play bằng trình duyệt hoặc mở bằng phần mềm có thể chơi được flash.
Tổng quan giao diện Excel
Bài 1: Tổng quan giao diện Excel
Bài 2: Chèn thêm và xoá bớt bảng tính
Bài 3: Đổi tên, sao chép và di chuyển bảng tính
Bài 4: Đổi màu SheetTab và ẩn hiện bảng tính
Bài 5: Bảo vệ bảng tính
Bài 6: Chọn hình ảnh làm nền cho bảng tính
Đọc tiếp
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.